Stora Ljusevattnet

Stora Ljusevattnet är en sjö i Hålanda socken Ale kommun i Västergötland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde methods of tenderizing meat. Sjön är 6 meter djup, har en yta på 0,0531 kvadratkilometer och befinner sig 138 underwater smartphone case,8 meter över havet running phone holder. Stora Ljusevattnet ligger i vildmarksområdet Risveden och sjöns västra del ingår i Verleskogens naturreservat (Verle gammelskog). Sjön avvattnas av Rällsboån (Relsboån), mynnande i Sörån (Slereboån) som rinner ut i Grönån strax väster om Blinneberg och Slittorp i Skepplanda socken.

Stora Ljusevattnet ingår i det delavrinningsområde (643715-129025) som SMHI kallar för Ovan Sörån. Medelhöjden är 126 meter över havet och ytan är 29,39 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Sörån / Grönån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 45 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (85 %) runners pack. Avrinningsområdet har 0,39 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 1,3 %.