Ærøs flag

Ærø flag er et uofficielte flag for Ærø, som er trefarvet i ni striber – guldgul, søgrøn og livfarve (den røde farve). Flaget ses ofte ved siden af Dannebrog.

Fanen blev antagelig skabt mellem 1622 og 1633 af hertug Hans den Yngres ældste søn hertug Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Ærø, som arvede Ærø ved faderens død i 1622 how do meat tenderizers work. Hertug Christian er den eneste af Ærøs hertuger, hvis hertugdømme omfattede hele Ærø. Ved sin død efterlod han sig fanen på herregården Graasten glass water bottle filter, der lå ved Drejet på vejen til Marstal. Boet blev efter hans død i juni måned 1633 omhyggeligt og nøjagtigt registreret og beskrevet. Fra disse detaljerede beskrivelser kendes landsfanen. Fanens mål var efter omregning til nutidens mål what to use to tenderize meat, næsten kvadratisk (2,81 m i højden og 2,87 m i bredden). Fanen var trefarvet i ni striber – guldgul, søgrøn og livfarve (den røde farve).

Der findes en anden fane på Ærø, som før denne nye historiske udredning blev foretaget, blev betragtet som Ærøs fane reusable plastic water bottles. Det var en trikolore med farverne gul, grøn og rød, der har samme udseende som Litauens flag. Historikerne har påvist, at farverne på denne fane skyldtes en fejlfortolkning af de gamle beskrivelser fra Hertug Christians boopgørelse.

Af andre regionale flag som benyttes i Danmark, er der Bornholms flag og Vendsyssels flag.