Norges grunnlov § 54

Paragraf 54 i Norges grunnlov er grunnlaget for tidfestingen av gjennomføring av Stortingsvalg i Norge. I sin nåværende form forteller den at Stortingsvalg skal gjennomføres hvert fjerde år innen utgangen av september.

Paragrafen har vært endret ved grunnlovsendringer flere ganger: 13. august 1857, 24. april 1869, 11. juni 1898, 25. mai 1905, 8. juni 1907, 5. april 1938 kunngjort 22. april 1938, og 10. februar 1959 kunngjort 27. februar 1959.

Den nåværende ordlyden er:

§ 1 · § 2 · § 3 · § 4 · § 5 · § 6 · § 7 · § 8 · § 9 · § 10 · § 11 · § 12 · § 13 · § 14 · § 15 · § 16 · § 17 · § 18 · § 19 · § 20 · § 21 · § 22 · § 23 · § 24 · § 25 · § 26 · § 27 · § 28 · § 29 · § 30 · § 31 · § 32&nbsp team uniforms football;· § 33 · § 34 · § 35 · § 36 · § 37 · § 38 · § 39 · § 40 · § 41 · § 42 · § 43 · § 44 · § 45 · § 46 · § 47 · § 48 · § 49 · § 50 · § 51 · § 52 · § 53 · § 54 · § 55 · § 56 · § 57 · § 58 · § 59&nbsp arm belt running;· § 60 · § 61 · § 62 · § 63 · § 64 · § 65 · § 66  · § 67 · § 68 · § 69  · § 70 · § 71 · § 72 · § 73 · § 74 · § 75 · § 76 · § 77 · § 78 · § 79 · § 80 · § 81 · § 82 · § 83 · § 84 · § 85 · § 86&nbsp best bottles for toddlers;· § 87 · § 88 · § 89 · § 90 · § 91 · § 92 · § 93 · § 94 · § 95 · § 96 · § 97 · § 98 · § 99 · § 100 · § 101 · § 102 · § 103 · § 104 · § 105 · § 106 · § 107 · § 108 · § 109 · § 110 · § 110a · § 110b · §110c · § 112 · § 113 · § 114 · § 115 · § 116 · § 117 · § 118 · § 119 · § 120 · § 121

Riksforsamlingen · Christian Frederik · Eidsvollsbygningen · 17. mai (grunnlovsdag)