Ærøs flag

Ærø flag er et uofficielte flag for Ærø, som er trefarvet i ni striber – guldgul, søgrøn og livfarve (den røde farve). Flaget ses ofte ved siden af Dannebrog. Fanen blev antagelig skabt mellem 1622 og 1633 af hertug Hans den Yngres ældste søn hertug Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Ærø, som arvede Ærø ved faderens død i […]