Internasjonale reaksjoner på krigen i Sør-Ossetia 2008

Internasjonale reaksjoner på krigen i Sør-Ossetia 2008 omfattet mange nasjoner, ikke-statlige organisasjoner og andre ikke-statlige aktører. Konflikten begynte i Sør-Ossetia i august 2008, og spredte seg til andre regioner i Georgia. Krigen utløste humanitære tragedier og svekket Georgias og Russlands finansmarkeder. Georgia og Russland anklaget hverandre som ansvarlige for konflikten. De fleste land appellerte til […]