Vignan Institute of Technology and Science

Vignan Institute of Technology &amp hydration belt for running; Science is one of the engineering institutions run by the Vignan group of Guntur. It was established in 1999 to offer undergraduate (BTech) courses in Engineering and Technology. It is situated in Deshmukhi, a suburban region of Hyderabad, India. The college is affiliated to Jawaharlal Nehru […]

Deformasjon

Deformasjon eller deformering er endring i form forårsaket av ytre påvirkning, for eksempel en tilført kraft, eller et for eksempel et temperaturfelt. Deformasjon kan være elastisk eller plastisk, eller en kombinasjon av begge. En tilstrekkelig stor deformasjon fører til brudd. For sprø materialer (for eksempel glass) vil denne skje nokså momentant. Ofte vil en deformasjon […]

Soot

Soot /ˈsʊt/ is a mass of impure carbon particles resulting from the incomplete combustion of hydrocarbons. It is more properly restricted to the product of the gas-phase combustion process[citation needed] but is commonly extended to include the residual pyrolysed fuel particles such as coal, cenospheres, charred wood, and petroleum coke that may become airborne during […]